Kültürel Farklılıklar & Çeşitlilik : Psikolojik Antropolojik Perspektif

Mülteci, göçmen ve expat dolu, çok kültürlü bir dünyada ve küresel kültür çağında kültür kavramına odaklanma ihtiyacı artmaktadır. Bu doğrultuda farklılıkları ve çeşitliliği anlamak ve kültürlerarası yetkinlik kazanmak isteyenler için antropolojik bakış açısı önem kazanmaktadır.

Antropoloji insan bilimidir. Antropolojinin ana sorunsalı insanı, yaşam biçimlerini ve kültürleri anlamaktır. Kültür çok bileşenli, karmaşık ve dinamik bir kavramdır. Kolektif ve bireysel yorumları anlamak için bu kavramın içerik ve sınırlarının anlaşılması önem taşımaktadır. Antropoloji günümüzde şirketlerden dijital topluluklara, tüketicilerden sivil toplum kuruluşlarına her ölçekteki topluluğun bir araya geliş biçimlerini ve ilgili olguları anlamak üzere çalışma alanlarını genişletmektedir.

Psikolojik antropoloji psikolojik ve bilişsel süreçler ve kültür arasındaki ilişkiye odaklanarak dil, duygu, benlik ve bellek gibi başlıkları tartışır. Farklılıkları ve çeşitliliği anlamaya yönelik psikolojik antropolojik yaklaşım, ön yargısız iletişim ve derin dinleme için önemli bir zemin sağlamaktadır. Bu yaklaşım, yerel kültüre bağlı değerler ve engeller üzerindeki küresel değişim baskısını anlamak, farkındalık yaratmak için bireyleri desteklemektedir.

Eğitiimin ana hedefi küresel kültür çağında bireylere, kurum ve organizasyonlara kültürel farklılık ve çeşitliliğe antropolojik bakış açısının esaslarını aktarmaktır. Farklılığın ve çeşitliliğin anlamsal ve toplumsal boyutlarını ele alan bu eğitim, bireylere kültürlerarası yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu eğitimi farklı kılan disiplinlerarası ve eleştirel bir yaklaşımla farklılıkların ve benzerliklerin farkındalığını ele alıyor olmasıdır.

Bu eğitim, uzmanlıkları, profesyonel ve yaşamsal deneyimleri ile farklılık ve çeşitlilikle sürekli temasta olan psikologlar, koçlar, iletişimciler, pazarlama uzmanları, expatlar, göçmenler, STK uzmanlarının yanı sıra bu alanda derinleşmek isteyen herkes için tasarlanmıştır.

Bu eğitimi tamamlayan bireyler:

  • kültürel farklılık ve çeşitlilik konusunda farkındalık sahibi olacaktır
  • mevcut kültürel önyargı ve kabuller konusunda eleştirel bir bakış açısı kazanacaktır
  • bireysellik ve kolektivite arasındaki sınırları tartışacaktır
  • değerler ve değişim ilişkisine bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşacaktır
  • farklılıkların yanında benzerlikleri keşfedecektir

Bu eğitim kişi, kurum ve organizasyonların ihtiyaçları doğrultusunda 3 farklı formatta verilmektedir:

  • Webinar (1 saat)
  • Kuramsal eğitim (9 saat)
  • Uygulamalı eğitim (24 saat)

Detaylar için info@puhu.com