Etnografi

Etnografi, belirli yaşam biçimlerini gözlemleyerek, belirli bireyleri ve grupları dinleyerek verilerin toplanmasıdır. İçgörü ve bireylerin bakış açısını sunar. Etnografiyi kültürleri incelemenin eşsiz bir yolu yapan şey tam da budur.

Etnografi çağdaş dünyada, kurumlar ve şirketler için de bir yönteme dönüşmüştür. Göç, insan hareketliliği ve gelişen teknolojiler, kurumları ve şirketleri değişikliklere hızlı tepki vermeye zorlamaktadır. Bu nedenle, uyarlanabilir stratejiler için insan temelli bir anlayış esastır.

Etnografi, stratejiler geliştirmeye ve değişen dinamikleri ayakta tutacak organizasyonel yapılar kurmaya hizmet etmektedir.

Çevrimiçi Etnografi

Çağdaş dünyada etnografi, çevrim içi etnografiyi de kapsayacak şekilde çeşitlenmiştir. Sosyal medya, çevrim içi topluluklar, sanal pazarlar etnografinin bu yeni yorumunun konuları arasındadır. Bu yeni veri toplama biçimi her tür dijital materyali kapsar. Çevrim içi olarak ortaya çıkan olguları araştırmak için bir alternatiftir. Dinamikleri anlamaya olduğu kadar stratejiler oluşturmaya da hizmet etmektedir.