Umay Alkaya, farklı insanlarla iletişim kurabilen, çeşitli iş yüklerini yönetme becerisine sahip öğrenmeye açık, motivasyonu yüksek bir psikologdur. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri, travma çalışmaları, psikolojik testler, psikolojik değerlendirme, göç ve kültürel psikoloji alanlarında bilgi ve deneyime sahiptir. Antropoloji alanında yan dal derecesine sahip olması onu eleştirel bir düşünür ve kültürler arası bir profesyonel yapar. İki alandan beslenerek çocuklarla, savunmasız gruplarla, kadınlarla, LGBT+ bireylerle ve göçmenlerle çalışmıştır. Kadın Çalışmaları alanında yüksek lisans eğitimine devam etmekte, araştırmalarında yeterince temsil edilmeyen gruplara odaklanmaktadır. 2019’dan beri PUHU Araştırma ve Danışmanlık şirketinde proje danışmanı olarak çalışmakta ve travma alanında çalışan uzmanlara yönelik eğitim içerikleri oluşturmaktadır.