Proje: MAP4Fostercare

Ortaklık hikayemiz işbirliği, ortak vizyon ve karşılıklı büyüme üzerine kuruludur.

PUHU, teoriyi pratikle birleştirme gücüyle projemizin hem yenilikçi hem de uygulanabilir olmasını sağlarken, Centar Cirius , Friends of Children in Romania (FoCR) ve CFCECAS benzersiz deneyim ve uzmanlıklarıyla projemizi zenginleştirerek bizi hedeflerimize doğru yönlendirmektedir.

Uluslarası ortaklarımızın yanı sıra , Türkiye’den KALBEN ve İstanbul Koruyucu Aile Derneği ile işbirliği içerisindeyiz.

Bu ortaklık sadece birlikte çalışmayı değil; birbirimizden öğrenmeyi, birlikte büyümeyi ve desteklemeyi ve hedef topluluğumuzun hayatlarında somut bir fark yaratmayı amaçlamaktadır.

Ortak çabamızla hem vizyoner hem de pratik çözümler üreterek herkes için daha parlak bir gelecek için çalışacağız.