Bu araştırma Erasmus+ KA220-Yetişkin Eğitimi İşbirliği Ortaklıkları kapsamında onaylan MAP4Fostercare: Koruyucu Ebeveynler ve Profesyoneller için Yeni Yaklaşımlar, Uygulamalar ve Mentorluk (2023-1-RO01-KA220-ADU-000153788) projesi kapsamında gerçekleştirilmekte ve koruyucu ebeveynlik deneyimini anlamayı ve koruyucu ebeveynlerin ihtiyaç duydukları destek ve eğitim alanlarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

Romanya’dan CFCECAS yönetimindeki projede, yine Romanya’dan FoRC ve Hırvatistan’dan Centar Sirius ile birlikte yürütülen araştırmanın Türkiye ayağı, Kalben Derneği ve İstanbul Koruyucu Aile Derneği‘nin destekleriyle PUHU Araştırma tarafından gerçekleştirilmektedir.