PUHU, küresel sorunlara kültürler ve disiplinler arası çözümler için güçlü uluslararası ortaklıkların gerekli olduğu kabulü ile AB finansmanlı programlar çerçevesinde çok ortaklı projeler geliştirmek ve/veya bu projelere katkıda bulunmak için yeni fikirler geliştirmektedir.

PUHU, antropolojiden (psikolojik ve bilişsel antropoloji) bilgi sistemlerine kadar farklı disiplinlerden beslenen benzersiz bir yaklaşımla, proje önerileri ve uygulamaları için geniş bir katkı yelpazesi sunmaktadır.

PUHU uzmanlık ağı ile kendine özgü yaklaşımını bir projenin fikir sürecinden bir sosyal çözümün endüstriyel uygulamasına kadar herhangi bir sosyal araştırma ve geliştirme girişiminin merkezinde konumlandırmaktadır.

PUHU Niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri aracılığı ile

  • dinleyerek, gözlemleyerek ve veri tabanlarını kullanarak veri toplar,
  • analiz eder,
  • sorunu tespit eder,
  • raporlar,
  • iyileştirme ve / veya uyarlanabilir stratejiler için danışmanlık sunar.

PUHU, eğitimler ve çözümler için disiplinler bilgiden yararlanmaktadır. İhtiyaç duyulması durumunda PUHU,

  • sorunların gelişmiş analizi için özel uçtan uca bilgi sistemleri oluşturabilir.
  • büyük verinin toplanması ve yorumlanması için mevcut sistemleri entegre edebilir.
  • analizden kaynaklanan herhangi bir belirli eylemin amacı için yazılım ekiplerini etkinleştirebilir.