Herkes için Etnografi

Etnografi

Etnografi, belirli yaşam biçimlerini gözlemleyerek, belirli bireyleri ve grupları dinleyerek verilerin toplanmasıdır. İçgörü ve bireylerin bakış açısını sunar. Etnografiyi kültürleri incelemenin eşsiz bir yolu yapan şey tam da budur.

Etnografi çağdaş dünyada, kurumlar ve şirketler için de bir yönteme dönüşmüştür. Göç, insan hareketliliği ve gelişen teknolojiler, kurumları ve şirketleri değişikliklere hızlı tepki vermeye zorlamaktadır. Bu nedenle, uyarlanabilir stratejiler için insan temelli bir anlayış esastır.

Etnografi, stratejiler geliştirmeye ve değişen dinamikleri ayakta tutacak organizasyonel yapılar kurmaya hizmet etmektedir.

Çevrimiçi Etnografi

Çağdaş dünyada etnografi, çevrim içi etnografiyi de kapsayacak şekilde çeşitlenmiştir. Sosyal medya, çevrim içi topluluklar, sanal pazarlar etnografinin bu yeni yorumunun konuları arasındadır. Bu yeni veri toplama biçimi her tür dijital materyali kapsar. Çevrim içi olarak ortaya çıkan olguları araştırmak için bir alternatiftir. Dinamikleri anlamaya olduğu kadar stratejiler oluşturmaya da hizmet etmektedir

Avrupa Birliği Finansman Programlarında Ortaklık

PUHU, küresel sorunlara kültürler ve disiplinler arası çözümler için güçlü uluslararası ortaklıkların gerekli olduğu kabulü ile AB finansmanlı programlar çerçevesinde çok ortaklı projeler geliştirmek ve/veya bu projelere katkıda bulunmak için yeni fikirler geliştirmektedir.

PUHU, antropolojiden (psikolojik ve bilişsel antropoloji) bilgi sistemlerine kadar farklı disiplinlerden beslenen benzersiz bir yaklaşımla, proje önerileri ve uygulamaları için geniş bir katkı yelpazesi sunmaktadır.

PUHU uzmanlık ağı ile kendine özgü yaklaşımını bir projenin fikir sürecinden bir sosyal çözümün endüstriyel uygulamasına kadar herhangi bir sosyal araştırma ve geliştirme girişiminin merkezinde konumlandırmaktadır.

PUHU Niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri aracılığı ile

  • dinleyerek, gözlemleyerek ve veri tabanlarını kullanarak veri toplar,
  • analiz eder,
  • sorunu tespit eder,
  • raporlar,
  • iyileştirme ve / veya uyarlanabilir stratejiler için danışmanlık sunar.

PUHU, eğitimler ve çözümler için disiplinler bilgiden yararlanmaktadır. İhtiyaç duyulması durumunda PUHU,

  • sorunların gelişmiş analizi için özel uçtan uca bilgi sistemleri oluşturabilir.
  • büyük verinin toplanması ve yorumlanması için mevcut sistemleri entegre edebilir.
  • analizden kaynaklanan herhangi bir belirli eylemin amacı için yazılım ekiplerini etkinleştirebilir.