Dr. Seyhan Kayhan Kılıç etnograf, yazar, öğretmen ve araştırma tasarımcısıdır. İstanbul Yeditepe Üniversitesi’nden kültürel antropoloji alanında doktora derecesine sahiptir. Türkiye’de çeşitli üniversitelerde antropoloji dersleri vermiştir. Kültürel antropoloji alanında uluslararası ve prestijli konferanslara konuşmacı olarak katılmış, prestijli akademik dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi yayınlamıştır. Dijital medya pazarlamasındaki ikinci kariyeri, nitel araştırma tasarımcısı olarak on yılı aşkın deneyimini, müşteri odaklı projelerin bir parçası olmak için nicel araştırma bilgisi ile birleştirme girişimidir. Alan çalışması, derinlemesine görüşmeler, günlük çalışması, katılımcı gözlem, atölye çalışması, etnografi, anket, kullanılabilirlik testi gibi birincil araştırma yöntemlerini yürüterek insanların davranışlarını ve motivasyonlarını araştırmaktadır. A/B testi gibi pazarlama araştırması yöntemlerini ve Dijital Medya Pazarlamasındaki diğer veri tabanı pazar stratejilerini ekleyerek araştırma tasarım becerilerini genişletmiştir.