Dr. Sibel Aksu Güngör 15 yıllık profesyonel mimarlık kariyerinin ardından, biriktirme pratiği ve kültürüne odaklanan araştırmalarla sanat yönetimi yüksek lisansı ve antropoloji doktora derecelerini almıştır. Doktora tezi “Biriktirmenin Kolektif ve Bireysel Yönleri”, disiplinler arası bir yaklaşımla bilişsel süreçler, kültür ve maddi dünya arasındaki ilişkiye odaklanan beş yıllık saha çalışmasına dayanmaktadır. Türkiye’de çeşitli üniversitelerin lisans ve lisansüstü antropoloji ve psikoloji programlarında Antropolojik Teori, Psikolojik Antropoloji ve Bilişsel Antropoloji dersleri vermiştir. Araştırmalarını bilimsel toplantılarda sunmanın yanı sıra akademik bilginin erişilebilir olması için akademik olmayan platformlarda makaleler yayınlamış ve seminerler vermiştir. Psikolojik ve bilişsel antropolojinin yanı sıra nitel araştırma yöntemlerinin koçluk uygulamasıyla ortak konuları olduğunu tespit etmiş ve 2019 yılında profesyonel koç olarak ICF sertifikasını almıştır. Bilişsel süreçler ve sosyal problemler arasındaki ilişkiye odaklanarak, ilgili sorunlara çözüm sunan projeler geliştirmekte, antropoloji, psikoloji ve koçluk alanlarına katkı sağlayan eğitim programları ve projeler için disiplinler arası içerik üretmektedir. Avrupa Sosyal Antropologlar Derneği’ne (EASA) bağlı Avrupa Psikolojik Antropoloji Ağı (ENPA) üyesi ve iki ilham verici çocuğun annesidir.